Plight as the duty of higher kind
unity in the divine principle Brahman

Brahmana

devoted;Svetasvatara Upanishad

List of contents:

Krishna en de Bagvad Gita
Inleiding

Heilige Hindu boeken

Isa upanishad
Gopala tapaniya upanishad
Tripura tapini Upanishad
Vasudeva upanishad
Mandala Brahmana upanishad
Svetasvatara Upanishad
Pandava Gita

Verklarende inzichten en boeken

De zeven lichtwerelden
Het pad van gebed
Drievoudige zegen
De orde in het universum
Dienstbaarheid als voordeel in het leven
De spreuken van Kailash
De genade van Krishna Govinda
De genade van godin Gayatri
De kennis van Brahman

As i thank Brahman
For being a servant of his Grace
Bagvad Gita

Quest for Brahman


In de bagvad gita is het meest centrale inzicht
de vorm dat Krishna het leven leidt en begeleidt.

Door het voorbeeld van de strijdwagen
en de Alvervulde Krishna als wagenmenner
en Arjuna die in de wagen de strijd voert.

Het is een inzicht die in het hindoeisme
omdat de bagvad gita het meest bestudeerd wordt
belangrijk is.

Door in gebed een overgave aan Govinda
de eenvoudige koeherder, of
Krishna de grote koning
de doelstelling van het leven
verwerkelijkt wordt.

Noem dan dat Krishna de volledige
gelegenheid heeft om het leven te keren
en door zijn straling het doel te bereiken.

Het gebed van overgave betekent dan
zoals ze ook zeggen de teugels aan hem geven
dat hij het leven en bestaan leidt.

Dat krishna dan de strijdwagen leidt,
en de mens zoals arjuna de ondervinding
draagt.

Waarbij dus Krishna als het ware het doen
in handen neemt, en de toegewijde,
alle gevoelens en de omstandigheden draagt.

De bagvad gita is dan het symbool dat
door de vervulling van Krishna
het leven als een masterpiece wordt.

Soms wordt Krishna de alaantrekkelijke genoemd
maar de betekenis is rijker dan het woord
het betekent ook Alvervulde,
immers als hij het leven in handen heeft
vervult hij zowel de hartewensen als
de doelstelling van het leven
noem het levenstaak, noem het de mogelijkheden
benutten.

De bagvad gita is dan ook geschreven door
een toegewijde die zelf ook wist welke betekenis
alle inzichten die erin staan hebben.

Door zoals in het hindoeisme dan een inzicht
van grote waarde is eerst Krishna vragen
je in zijn genade op te nemen,

en wanneer de toegewijde eraan toe is
je over te geven in gebed.

Waarbij dus de ziel niet buiten spel staat
maar juist de controle overdraagt aan Krishna.

Veel christenen benoemen dit standpunt ook
in andere woorden richting hun voorbeeld.

De bagvad gita beschrijft dit inzicht,
waarbij dus Krishna de teugels overneemt
men dus in afhankelijkheid van Krishna is,
maar het leven ten goede keert.

Zowel innerlijke en uiterlijke oorzaken van
leed dan oplossen en men in zijn zegen wordt
opgenomen.

Een gebed van overgave is dan het beginpunt
van een reis, die verder voert dan het
gewone leven, zelfs als er niet veel verandert.

Krishna als grote koning, heeft wel een plechtige
manier om een toegewijde of een adept aan te nemen,
immers in zijn status als koning heeft hij geen
eigen belangen, en heeft als koning een hoge status.

Maar laat het niemand tegenhouden om eerst
de genade te vragen.

Als men niet durft of het vertrouwen heeft,
kan men een gemeenschap of richting zoeken
die deze genade ook ontsluit.

Als men het zelf aandurft zonder uiterlijke
afhankelijkheid is het ook goed. en is het
een persoonlijke reis naar het doel van het leven.Inleiding

Quest for Brahman


In een oude boodschap noem het duizenden jaren geleden
een wereld waarin zij na een hoge beschaving,
met allerlei schepen en gondels, en overal
vredelievende muziek.

Ze reden er op olifanten als cultuur,
maar kenden ook een motorische vorm
die op energie uit de buitenlucht reed.

Ze kenden er de medische wetenschappen
dat zij iedere verwonding genazen
zonder lidtekens en het geluk
een vanzelfsprekende ervaring was.

Een oude boodschap van na het verval
van die beschaving. Niet omdat zij
verkeerd handeleden, oorlogen of andere
grote inperkingen.

Bij die hoge beschavind hadden zij de wens
om weer terug te keren naar de eenvoud
van een simpel bestaan.

Immers zij vonden dat technologie
toch niet de kern of het doel was van bestaan
en wilden het doel van de ziel.
de verwerkelijking bereiken zonder
alle hulpmiddelen van de hoge wetenschappen.

In die hoge beschaving zeiden ze.
Energie is de hoogste wetenschap
immers door energie te vormen
een structuur te geven kan je alle
mogelijke vormen in bestaan brengen.

In deze oude boodschap die in sanskriet
is opgetekend. die in een oude leerstijl is gevat.

Deze boodschap die als onderdeel van
de verhalen van oude wijsgeren is samengsteld
noemen ze de veda's

Het woord veda betekent vidya en
is de geschreven vorm van wijsheid
die als mens naar het doel leidt.

Soms vraagt men dan wat is belangrijker
voordeel in het leven of het doel van de ziel.
Het trancenderen van wil, leven en bestaan
Immers met een hogere wil val je niet meer terug.
de grootste oorzaak van ongeluk en leed.

In deze oude boodschap vinden ze dan ook
dat de ziel het belangrijkste is,
als je daar het doel van vindt,
lost ook karma op, en krijg je in het leven
betere kansen.

Deze oude boodschap is dan ook
verdeeld in leraren die ieder een upanishad
hebben toegevoegd aan deze bron.

In deze upanishaden worden dan
zowel rituelen, genadevormen,
als toewijding beschreven.

Vaak kiest men dan de ingang in het engels,
of een taal die men begrijpt,
en men voor verdieping de
sanskriet of transliteratie bestudeert.

Immers de brontaal Sanskriet is een heilige taal
die ook zijn kennis prijsgeeft door haar te bestuderen
onder andere door de wijsheidsleer erin te betrekken.

In deze oude religie met haar boodschap
wordt het hindoeisme als kenmerk genoemd
die veel mensen op aarde en overal herkennen.

Het aloude doel is dus de ziel tot
verwerkelijking leiden, waarbij men
niet het pad afmeet aan alles dat bereikt is
maar aan iedere stap die men durft te zetten.

Immers zelfs als men het doel van de ziel behaalt heeft,
is het doel van het leven tot aan het sterven nog
als doel iedere dag in uitvoering.

Als inleiding tot het hindoeisme wijs ik graag
op het inleidende woord.

Als men eenmaal Krishna of Vishnu zegt,
dan zegt men al even in een heilige naam
gedoopt te zijn. Zonder dat er voorwaarden
aan verbonden zijn.Isa upanishad

Quest for BrahmanIn het hindoeisme vinden ze de isa upanishad
de meest belangrijke en meest centrale leerboek
Als een soort samenvatting en puntige uitspraken.

Als voorbeeld wordt ook gebed genoemd.
Dat ze alles wat aan wensen, problemen en onderwerpen
die langskomen met de naam van de Heer bedekken.

Omdat het boek al heel oud is, en al lang geleden
is opgetekend heeft het een literaire stijl waardoor
je de uitspraken door contemplatie leert bevatten.

Zoals alles met de naam van de heer bedekken
een soort trancendente meditatie kan zijn
maar ook een vorm van gebed.
Dat je alles onder de aandacht van de Heer brengt.

De isa upanishad zegt ook dat je in het leven
alle wensen probeert op te geven in plaats van als
eis te stellen.

De leeftijd wordt als maximaal honderd jaar gezien.
Zelfs als sommigen ouder worden of heel jong heengaan
het is een richtleeftijd.

in de upanishad worden ook mystieke leerstellingen
benoemd waarbij ze ervan uitgaan dat diegene
die toe is aan het besef. De leerstelling ineens
herkent.

De isa upanishad is bijgevoegd in
sanskriet, engels en transliteratie.

Het belangrijkste is dus om alles
aan onderwerpen in het leven
door gebed of door het noemen
van de naam van de heer te doorstralen
met zijn licht.


Zoals de Al-Schepper ook Narayana genoemd kan worden
Isavasya Upanishad


Gopala tapaniya upanishad

Quest for Brahman


Het centrum van de genade van Krishna zoals soms genoemd
is dat 330 crore of miljarden goden in het lichaam
van een koe leven.

Een verwijzing die wij bij Christus als herder ook zien,

Als Krishna herder is dan begeleidt hij het leven
van zijn subjecten, devoten en toegewijden.
Waarbij hij de gehele mens behartigt.

Noem dus gezondheid, noem het levensdoel
noem de religieuze verwerkelijking.

Dez upanishad is gewijdt aan de gopa.
die de herder wordt genoemd.

Als Krishna de term gopi gebruikt
is het een vrouwelijke herder,
en gopa een mannelijke herder.

Waarbij het bij KRrishna niet afhankelijk
is van gender. Immers iedereen die hem
als herder toenadert, in zijn genade valt.

Omdat Krishna vroeger geleefd heeft
en zijn genade toentertijd bekend heeft gemaakt,
dat men hem kan toenaderen. Immers
bij de levenden zeg je een mens mag
volgens de wetgeving maar een partner hebben.

De upanishaden beschrijven vaak de wijsheid
of de achterliggende genadevorm die ermee
wordt behartigd.

Krishna als herder aannemen dat in het
hindoeisme een gewone genade-vorm is
betekent ook een deel van je vrije wil
of de mate waarin je wensen kan volgen
opgeeft maar wel in ruil voor
gezondheid, geluk en een levendoel.

Krishna als herder is ook een ingang
in de verdere toewijding binnen de religie.

Immers men moet uit toewijding en karma
iedere stap zetten, en kan geen stap overslaan.

Door toewijding, zien de goden een subject
die goed werk doet, en tijd en of belang opgeven
om een hoger doel te dienen.

Door toewijding dat alle goden stappen
en genade beschikbaar maken,
die dan tot het doel leidt.

Waarvan de genade en bescherming van
Krishna een wezenlijk onderdeel is.
Immers Krishna behartigt de mens
door het hoogste belang
boven het eigen belang te stellen
waardoor er een zichtbaar geleiding is.

Krishna is dan de avatara van Vishnu waarbij
men dus in een mens geloofd die vroeger
geleefd heeft.

En Govinda de mens, de koeherderjongen
buiten de schepping of buiten deze wereld
of universum is,
en vooral gezien wordt als de bevriende
vorm van Krishna die als Krishna
koning wordt genoemd.

Door een upanishad te bestuderen
verkrijgt men ook de aandacht
van het beschreven boodschap
en de bron.

Bij deze, als gopa
over Krishna als herder gaat.

Vaak dat men het engels bestudeert,
maar ook aandacht richt op het sanskriet.
Waarbij deze toewijding dan ook door
Krishna gezien wordt.

Als hij dan behagen schept in een subject
door hun toewijding, dan schenkt hij
genade door een gebed aan te reiken
of door in de omgeving een geschenk
te geven.


Gopala Tapaniya Upanishad


Tripura tapini upanishad

Quest for Brahman


Het belangrijke deel van genade is ook een voortudrende vorm
van geestelijk licht. Noem geestelijk als van het alomvattende
en alomtegenwoordige.

Vaak dat men het geen naam geeft omdat het licht van de ziel
erin het belang draagt, het geen pad of weg volgt.

In deze upanishad wordt een tweevoudige genade beschreven.


Een ervan is de basis van spiritueel licht die de gayatri
genoemd wordt. Bij de bagvad gita als het belangrijkste
heilige woord. Noem het een mantra.

Naast dit heilige woord is een vorm van geometrie ook
verbonden aan het groeien waarbij de viervoudige
doelstelling belangrijk is.

Noem dus zowel rijkdom, spirituele verdienste,
en de andere twee dat je in het leven een gevoel
van vervulling krijgt.

Immers een mens heeft zijn hart en gevoel en kan
vaak door de omstandigheden niet boven
de eigen mogelijkheden uit.

Deze sri yantra als geometrie verklaart dan
dat een ordening in het universum centraal is
en dat men erbij aansluit.

Geometrie die dan alle engelen en goden
de toestemming geven deze persoon
op te nemen in hun ordening.

Omdat het geometrie is, en geen
andere tekens bevat, dat de ordening
zelfs zonder naam eraan te geven
en door haar zichtbaar te hebben
zijn groeikracht eraan geeft.

De ordening die erin ligt besloten
is dan ook het viervoudige doel van geluk.

De geometrische vorm
en de gayatri die een mantra is
die ook spiritueel licht uitnodigt
een vervulling geeft in het leven.

Deze tripura tapini upanishad
beschrijft in engels, sanskriet en
transliteratie de twee genadevormen.

Waarbij men allebei mag benutten
als men in het leven openstaat voor
het hogere, het ondoorgrondelijke
of de invloed uit de religie.


Tripura Tapini Upanishad


Vasudeva upanishad

Quest for Brahman


Centraal in de vasudeva upanishad is de leerstelling dat men door overgave
het doel kan bereiken waarbij overgave een grotere betekenis heeft
dan men in de eerste tijd ervaart.

Naast dat men door overgave zoals in de vasudeva upanishad
aansluit bij Vasudeva. Die soms de vader van Krishna wordt genoemd,
en soms de alomtegenwoordige vorm van Brahman wordt genoemd.

Soms wordt vasudeva de absolute reality genoemd,
waardoor het een van de vormen van Brahman is.

Een gebed van overgave is drievoudig,

een dat je de invloed volledig toestaat
als het ware bij de groep van dienaren wordt gevoegd.

de tweed e betekenis is dat je als het ware
eigendom wordt, en je karma bij de godheid wordt gevoegd
waardoor allerlei problemen opgelost kunnen worden
en men zelfs een gevoel kan hebben als ik dat had geweten
had ik zelf vrij kunnen komen.

Door eigendom te worden je ook een taak of plicht
krijgt ten op zichte van de samenleving.

Door eigendom te worden je ook onder hogere genade valt
waardoor de vrije wil terugtreedt en door de hogere wil
wordt begenadigt.

De derde betekenis is dat bij het zogenaamde
levensoordeel de godheid zegt, deze heeft mij goed
nagevolgd of gedient in het leven dus hij of zij
mag naar mijn hemel.

De vasudeva upanishad, richt deze overgave
dus op Vasudeva die ook een van de kenmerken is van het goddelijke.

Een gebed van overgave zou alle andere rituelen
onnodig maken, immers zij door rituelen naderen tot het goddelijke.

Een gebed van overgave wordt altijd door de goden
zelf beoordeeld en heeft geen intermediar nodig.

Er is geen priester die dan een oordeel hoeft
te vellen, er is geen munteenheid om ervoor te betalen
en men kan bij het bestuderen ervoor kiezen
deze stap aan te nemen.

Sommigen gebruiken een tijd van toewijding
om ernaar toe te groeien, zodat het
bijzonder voelt en men er waarde aan hecht.

Anderen uit nood, of uit blijdschap
of andere intenties benutten een gebed
van overgave meteen.

Overgave aan vasudeva,
wordt door Vasudeva beoordeelt.

Overgave aan Krishna als grote koning
wordt door Krishna met een reden aangenomen of afgewezen.
Waarbij toewijding een centraal onderdeel is
van toekenning of afwijzing.

In het hindoeisme gaan ze ervanuit dat de goden
de keuze maken, en de adept het gevoel heeft
verwant te zijn aan een filosofie of een godheid
of godin.Vasudeva Upanishad

Mandala Brahmana upanishad

Quest for Brahman


Het ultieme doel van de ziel is de verwerkelijking
van de eenwording met het principe.

soms Brahman genoemd, soms zonder naam en vorm
soms de hogere werkelijkheid, soms ook wel het principe genoemd.

Doo Brahman als doel te bereiken groeit men op het pad,
en door Brahman als het laatste doel te zien,
dat je dan als huidige doel aanneemt dat men
door Brahman begenadigt wordt.v

Brahman die dan de adept de toewijding geeft,
en door die toewijding tot zichzelf trekt.

Bij Brahman is het dan belangrijk om
Brahman zonder andere reden toe te wijden.v

Bij Brahman doet men dus geen devotie om
leraar te worden, om rijk te worden,
of heeel veel karma te verkrijgen.v

Brahman is dan binnen Brahman zelf het doel.
Door de toewijding wordt men dan
geleidt met geestelijk licht.

Het doel van Brahman is dan de wilsbron
trancenderen, waardoor men minder bevattelijk
is om het leven verkeerd toe te treden.

Het doel is dan goede gezondheid te verkrijgen
men wijst genotbeleving af en men kiest
een leven volgens rust reinheid en regelmaat
en in een land met morele regels
volgt men de wet of de aangegeven vorm
om in het leven te voorzien.

Bij het doel van Brahman
is zowel ritualistiek, toewijding
als genadevormen onderdeel
waardoor men deelt in
de totaliteit van religie zoals
die beschikbaar is.

De Mandala Brahmana betekent
de cirkel, de volledigheid
waarbij men als het bereikt wordt
een Brahmavit wordt genoemd.

Iemand die in Brahman is op gegaan
en zijn functie in de samenleving
begenadigt volbrengt.


Mandala Brahmana Upanishad

Svetasvatara upanishad

Quest for BrahmanBij de hindu religie is het een bewezen feit dat je
genade pas in zicht krijgt en mag aannemen als je die verdient.

Vaak dat hindu goden zowel toewijding zoveel als je voor hen doet
naast de beproevingen of je hun genade waard bent.

Als voorbeeld als je een relatie wil met zeg maar Govinda,
of Vishnu, dat zij naast het pad van toewijding
of je alles graag voor hen doet, werk, ritueel en gebed.
Ze ook kijken of je wel een relatie wil met een godheid.

Immers de beproeving is dan dat zij een mogelijke partner
aanwijzen en dan beproeven of de adept een relatie wil
op aarde met een knappe of aardige levenspartner
of wel openstaat om de liefde van de godheid te verwerven.

Bij de hindu religie is het voor de adept gewoon
om naast de dagelijkse toewijding, soms
genade gebeden te verkrijgen die zowel het levensdoel
als het doel van de ziel naar voren halen.

In het hindoeisme is het dus gewoon om door genade
te verdienen, ook geschenken te krijgen van de godheid.

De orde die dan boven het dagelijkse leven staat,
waar velen een partner vinden, een beroep hebben
en een mate aan vervulling in het leven ervaren.

Een orde die dan een relatie opgeeft,
niet als het ware opeist, en geen wens ertoe heeft
die dan de verbinding met het goddelijke aangaan
en als het ware een relatie en verbindnig ermee
verkrijgen.

een orde die dan door de pure aandacht voor
de godheid erin groeit.

Waar anderen een relatie en kinderen krijgen
en daar hun bijzondere waarde in vinden
dat in de orde de godheid het subject is
van liefde.

Die ordes waarbij dus een relatie wordt opgegeven
zijn sanjas orden, en de subjecten heten dan sanjasins.

In het hindoeisme is dan de godheid waar je bij hoort
die dan de adept benadert en opneemt in zijn genade.

Waarbij men door toewijding hogere niveaus kan verdienen
Een sanjasin wordt dan door een orde benadert die via
de upanishaden wordt toebedeelt, en bewaakt.

Iedere sanjasin orde heeft voorwaarden en regels
van beoefening. de voorwaarde dat je toewijding getoond hebt
de regels om in de orde te blijven.

De upanishad is dan de boodschap van de leraar
waar de adept zich aan houdt, bestudeert
en navolgt. Ten einde voor een sanjasin
om het doel Brahman zelf te bereiken.

De svetasvatara sanjasin orde heeft dan als voorwaarde
dat je de intuitie in het hart voortdurend volgt.

Door in overgave te leven de orde-regels ook
bewaakt worden. Immers niemand redt het alleen.


Svetasvatara Upanishad

Pandava Gita

Quest for Brahman


De pandava gita is het vervolg op de bagvad gita en geeft
ook belangrijke raadgevingen.

De theorie van Krishna die de strijdwagen van
Arjuna bestuurt, en de achterliggende betekenis
dat als je je aan Krishna overgeeft zijn genade
verwerft.

Door overgave aan Krishna, dat je de teugels
aan Hem geeft. Hij de Al-aantrekkelijke wordt genoemd
vanwege zijn liefde en leiding die hij inzet
om zijn zogenaamde subjecten veilig te houden.

Krishna als hij een overgave een gebed van overgave
aanneemt men in het leven de genade en zegen ervaart
die mogelijk is.

Krishna ziet een overgave ook als teken van liefde,
waarbij het een vorm van geschenk is die je aan Hem geeft.

De term Pandava betekent dat het over de familie Pandava gaat
waar Arjuna onderdeel van is, maar ook de andere helden.

Het meest centraal is dan om dit gebed van overgave
voor te bereiden door tijd te nemen voor toewijding.
en toe te groeien naar de betekenis dat je leven
dan uit zijn hand voortkomt.

Het leven als dat in zijn hand komt,
door zijn ondoorgrondelijkheid wordt gevuld
karma in zijn handen komt en uitgewisseld wordt
met het doel van de ziel.

Krishna als allerhoogste ook de toegang
is tot de hogere niveaus van toewijding.

Noem Vishnu als onderhouder van het Universum,
Noem Gayatri waarbij je zuiver behoort te zijn
en je plicht jegens de samenleving vervuld is.

Als Krishna een gebed van overgave aanneemt
kan hij met zijn grote liefde alle vervolgstappen
mogelijk maken uit het reservoir van zijn grote genade.

Een manier van overgave is ook de onvoorwaardelijkheid
dat je he totaal toegewijd wil zijn,
Hem totaal wil dienen in het leven.

De pandava gita is dus het vervolg op de
bagvad gita. en geeft ook in dezelfde sfeer
wijsheid en vormen van beschrijving van de grootheid
van de Heer


Pandava Gita


De zeven lichtwerelden

Quest for Brahman


In de betekenis van religie groeit een wereld met zijn
besef van het hogere noem het goddelijke mee met de grootte
van het kleinste en grootste koninkrijk, of land.

Als wij in het verleden kijken, zien wij versies
van besef van de Zon de maan als hemellichaam maar ook
als godheid en godin die kunnen straffen en belonen.

Gebeurtenissen zoals bliksem en donder en droogte
werden als straf gezien ook al was er geen
logische of bewijsbare grond.

Ze groeiden in het besef met goden
die de graanoogst bewerkten, maar ook
de geneeskunst.

Onbekend is dat deze goden
soms wel aan een hogere betekenis gebonden waren

De groei naar een blauwe hemel
waar iedereen die de genade krijgt
naartoe mag na het leven.

Van de hemel op een wereld, waar de zon
vroeger omheen draaide naar de hemel
die van de aarde uitgaat en de zon niet beweegt

Van de hemel op een planeet
naar de lichtwerelden waar er zeven van zijn
met de Zon die het doorschijnt in het midden.

Een nieuwe verklaring van een levensvraag
Waarom sommigen een sterker karakter hebben
en waarom sommige in het leven een hogere
zelfstandigheid lijken te hebben.

Waarbij de orden van de goden
alle mogelijke beroepen beschrijven
en de voorkeur van religie of cultuur.

en de godinnen gebonden zjin
aan vormen van dienst aan de samenleving
noem ook arbeid, noem huidskleur.
Waarbij een persoon bij meerdere godinnen hoort.

De lichtwerelden als concept van een religie
die op dit moment nog niet bekend is
maar een bescheiden beschrijving heeft.

Noem dus de lichtwerelden als concept
van zowel karma, genade, and locatie in
een universum of erboven.De zeven Lichtwerelden

Het pad van gebed

Quest for Brahman


Het pad van gebed is een lange route waarbij je leert
vertrouwen op een hogere bron die zich op verscheidene manieren
bewijst. Noem het via de omgeving, noem het door een stem in het hart.

Het pad van gebed is de wisselwerking tussen eigen wensen
bespreekbaar maken, en de vervulling die men in de ziel
afmeet met de mate van geluk die het geeft.

Het pad van gebed is ook een persoonlijke relatie
met een godheid die dan zijn wil in het hart geeft,
maar ook de mens leert hoe om te gaan met tegenslag.

Het pad van gebed is een manier die in het leven
een verrijking kan geven. Een mate van trancendatie
dat het leven boven het normale uitgetild wordt.

Gebed is vaak een manier om met een godheid in
contact te komen, en door een naam ervoor te kiezen
men ook aan het karakter gebonden wordt.

Noem bij Vishnu dat hij in de kunst
wordt afgebeeld, en men de ervaring heeft
dat Vishnu echt die vorm draagt.

Ook al zijn de goden hogere dan de afbeedlign
ook al zijn de goden zelf in hun alomtegenwoordigheid
zonder lichaam

In het pad van gebed is het ook gewoon om soms
een niveau hoger te komen en een andere naam
voor de gebedsvorm te vinden.

Als men door het gebed een diepe binding ervaart
durft men ook eigen belang op te geven,
durft men meer in overgave te leven.

Het pad van gebed is een lange route immers
in het leven en langer nog het bestaan
leert men iemand, iets, een godheid te vertrouwen
en alles dat in het leven gebeurt ermee in contact
te brengen.

Het pad van gebed is met gevouwen handen zitten
en de aandacht te richten op de godheid, de goden
of het allerhoogste.

Met gevouwen handen mediteren is een manier
om het goddelijke uit te nodige in het leven

Het pad van gebed kan zowel met woorden
het uitdrukken van wensen, verlangen, klachten
en allerlei onderwerpen,

maar kan ook zonder woorden zijn,
als een diepe ervaring in het leven
dat je even uit het dagelijkse stapt
en naderhand een gevoel van voldoening hebt.

Het pad van gebed is in alle religies
een centrale vorm om toewijding te beleven
maar ook om het hogere toegang te geven
in het leven en bestaan.

Waarbij alle gebedsonderwerpen door hun
goddelijke vervullng de mens vullen
met het licht van de godheid.

Waarbij als men de bron leert kennen
hier ook veel waardering voor krijgt.
Immers men voelt de vervulling
tevredenheid, vrede en andere gevoelens
in het eigen leven,
soms zelfs onafhankelijk van
de omstandigheden.


Het pad van gebed

Drievoudige zegen

Quest for Brahman


artikeltekst Upanishad

De orde in het universum

Quest for Brahman


De orde in het universum is gebonden aan een zichtbare
vorm van verdeling.

Noem in ons land de koning en de overheid,
waarbij veel mensen zich afspiegelen aan
de meest dichtbije vorm van autoriteit.

Noem zij die erboven kijken
die de united nations zien.v

Zij die in een religie geloven de persoon
de godheid als de autoriteit zien.

De aarde waarbij de wereldregering
de unites nations het hoogst zichtbare zijn

En men verder kijkt, de zon
als centraal in onszichtbare stelsel.v

Zo is het universum, binnen
de gehele werkelijkheid,
die altidj voor een deel onmeetbaar is.

Dit noemen wij dan de werkelijkheid
de Brahman, een heilige naam
waarbij heilig staat voor een eenheid
die neit afhankelijk is van intepretatie
of woordgebruik.

Binnen de werkelijkheid is er dan een orde
die van de aarde in het melkwegstelsel
en erbovenuit geldt.

Binnen Brahman hebben wij dan de orde,
die gebonden is aan diverse structuren

Noem dus niet alleen godsdienst,
maar ook wetenschap en regeringslagen

Noem dus een meervoudige ordening
die binnen de werkelijkheid
binnen Brahman geldt.

Waarbij een orde wordt afgemeten
aan de persoon die het beheert.

Noem dus in het christendom
Jezus Christus

Noem de aartsengelen en de almacht.

Binnen dus de werkelijkheidv
en Brahman.

Als men zegt de heilige werkelijkheid
dan zegt men de gehele samenvattende werkelijkheid.

Zegt men de persoonlijke werkelijkheid
is het de beleving van een persoon
binnen het leven, het hart en het bestaan.

De orde in het universum wordt grotendeels
beschreven door de religies die er
vorm aan geven en de lagen een naam geven.

De orde in het universum
binnen de religies is dan
veilig aanwijsbaar en onderzoekbaar
immers onder controle van godheden
blijft het binnen de voorwaarden
van die godheden.

De wetenschap die in het universum onderzoek doet,
en daarin als eerste de orde en ordening probeert
op te merken, en daarbij elke laag een
autoriteit geeft die veilig is.

De wetenschap dat het wederkerigsheidsprincipe
maar ook de veiligheid een centraal begrip is.v

De wetenschap dat orde en ordening
ook zichzelf openbaart aan de wetenschapper
die zich openstelt voor de betekenis.

De ordening in het universum
afhankelijk is van een aangrijpingspunt
en een manier of methode om door te dringen
in het onbekende en vaak door openbaring gebeurt.

Waarbij openbaring een term is dat men
kennis krijgt die niet in boeken staat,
maar in het verlengde wel betekenis heeft,
en soms door gebed wordt geleidt.


Dienstbaarheid als voordeel in het leven

Quest for Brahman


In het leven heeft dienstbaarheid een grotere betekenis dan de meesten kennen
Als je immers een arbeidscontract aangaat is het een vorm van een
dienst aan de samenleving.

Als je meedeelt in cultuur en een activiteit betaalt
maar ook meedoet met de interesse en beoefening
is het een culturele vorm van dienstbaarheid aan de burger
Immers onderdeel van het leven.

Als je dienstbaarheid ziet als een levensfilosofie
De ene volgt een meditatie vorm, een overtuiging
een vorm van geloof of religie.


Dienstbaarheid kan ook in de relatie
dat je tijd van een relatie ook besteedt
aan het opvoeden van kinderen
voor je geliefden zorgen.

Dienstbaarheid als die in combinatie is met vrijheid
is dan ook een van grondwaarden van een samenleving.
Immers door in de samenleving een plaats in te nemen.
een vorm van inzet voor de samenleving,
waarbij de samenleving dat ook waardeert ook
in een vorm van levensonderhoud.

Door dienstbaar te zijn aan de samenleving
het voordeel groter is dan het voordeel zoeken
in eigen naam,

Immers de samenleving is een structuur die
elke inzet op de juiste plaats wil hebben
immers maximalisatie van de mogelijkheden binnen
de samenleving.

Dienstbaarheid is ook een deugd, die onbekender
is dan de genoemde uit filosofische boeken.

Dienstbaarheid zonder tegenprestatie
door de alomtegenwoordigheid gezien wordt
en vaak via andere wegen een vervulling krijgt.

Niet tegenzeggende dat een arbeidscontract
als zichtbare vorm een van de betrouwbare is
immers velen willen een zichtbare vorm
en beloning van dienstbaarheid,
in opzicht van de samenleving.

In een godsdienst stel je je ook
dienstbaar op door leefregels te volgen,
door boeken te lezen,
door de voorschriften te volgen.

Noem belangrijke vormen als gebed
maar ook goede daden en mensennaastenliefde.

Ten op zichte van de theorie van de lichtwerelden
is dienstbaarheid een van de pijlers.
Immers je kan dienstbaar zijn aan
een relatie, een filosofie, arbeid,
cultuur. Maar ook andere vormen
binnen de samenleving.

De dienstbaarheid is een kenmerk waarin
alle vormen beschreven kan worden,
en als men in vrijheid het aangaat
men ook kiest voor de wijze van vergoeding
in meer of mindere mate en zichtbaarheid.

Waarbij karma verwerven ook belangrijk is
door beschikbaar te zijn voor het oplossen
van karma, met de wisselwerking
als je anderen verlost van slecht karma
het wederkerigheidsprincipe ook geldt.
Al is het niet voorspelbaar of aanwijsbaar.De spreuken van Kailash

Quest for BrahmanDe spreuken van Kailash zijn gekoppeld aan een hoge
en beroemde bergketen gekoppeld.

e centrale spreuk is dan ook

Als je het hoogste punt in het leven zoekt
of wil bereiken of naar streeft.
Dat door op de plaats waar je bent
het leven te accepteren
dat je pad als vanzelf naar boven leidt.

Als je dit pad dan getrouw volgt,
dat je op dat toppunt komt,
en omdat je het via de tijd de werkelijkheid
hebt gevonden dat het je niet afgenomen kan worden.

Als je zelf streeft, dan kan door je inspanning
zowel de top bereikt worden maar ook
door inspanning weer verloren raken.

De bergketen Kailash is dan het toppunt
van devotie waarin je door de plicht
van het moment te volgen, je tot het hogere
wordt begeleidt. Omdat het dan door plicht
bereikt wordt, men niet door verkeerde inspanning
het niveau weer verliest.

De spreuken van Kailash zijn dan soms
eenregelige inzichten of aforismen
die soms in het leven een betekenis vangen.

Soms zijn het kleine verhaaltjes of mythen
die een levensinzicht vangen,
vaak gekoppeld aan een situatie
die in het universum, in het leven
belang kunnen hebben

Vaak als men door de dagelijkse plicht
de toewijding verwerft dat men
ook door het dagelijke leven
de kansen verkrijgt die vaak voor
anderen toegesloten blijven.

Spreuken van Kailash

De genade van Krishna Govinda

Quest for BrahmanIn het hindoeisme wordt vaak de opperste heer,
of de allerhoogste mens als toegang tot het religieuze
genoemd.

Als mens is men natuurlijk aan vrije wil gebonden,
aan het vervullen van eigen wensen.

Als mens is men dan gebonden aan de samenleving,
in de jeugd leer je een beroep en alle normen
die het leven tot een succes kunnen maken.

Vaak is men door zwakheid noem dat je nooit
de hoogste resultaten haalt,
ziektes of kwetsbaarheden hebt,
gebonden aan een niveau van handelen.

In het leven krijg je allerlei kansen
uitdagingen en omstandigheden
en vaak bewijst hoe je ermee omgaat
waar je met karma terecht komt.

In het hindoeisme wordt dan Krishna
de mens genoemd als ingang van geloof
waarbij geloof zowel genade, ritueel
als toewijding is.

Het ingangs gebed is dan
Govinda Krishna wilt u mij in uw genade opnemen.
Waardoor je hem de kans geeft om in het leven
zowel zijn belang zijn wijsheid als zijn
leiding te onderzoeken en te vinden.

In het hindoeisme noemen ze Krishna
ook degene die ieder toewijding of ritueel
uit liefde aan neemt en vervult.

Als alvervulde staat hij dan bekend
dat hij de gebeden verhoort maar ook
een pad mogelijk maakt waarbij je
hem leert vertrouwen.

Als je dan in gebed noem het door liefde,
of door nood je aan hem overgeeft.
Hij in het hart kijkt en zijn levenstaak
in het verlengde ervan legt.

Immers het hart bij jonge kinderen
wordt al gevuld met hun diepste wensen
en met het hart leven een deugd is in alle tijden.

De genade van Krishna is dan op alle niveaus
bereikbaar en vaak dat zij die simpel zijn
erin vervulling vinden,
maar ook de hoogste machthebbers
er een bron van hoge afkomst in zien.

De genade van Krishna is in alle tijden
overgeleverd en zoals de schrijver van de bagvad gita
zal zelf ook in genade hebben gestaan immers
een diepe kijk op het leven en religie is vaak
de bron van boeken die een voorbeeldfunctie hebben.

De genade van Krishna dat je in totale
overgave, alles van hem toelaat,
hem in alles zoekt,
een vevulling krijgt die weinigen kennen.
Immers het is vreemd dat iemand zelfs
bij een goddelijke bron zijn vrije wil opgeeft.
en zegt vrijheid is minder waard dan het geloof,
noem het de bron van de bagvad gita
en de upanishaden.

De genade van Krishna mag dus door iedereen
ook kinderen en ouderen en geminachte mensen
worden gevraagd, waarbij Krishna zelf het hart ziet
en in liefde aanneemt.

De genade van Krishna kan dus een leven ten goede keren,
maar ook de zegen ontsluiten op de hoogte
van de top van talenten.

En kan dus ook een zekerheid in het hart leggen
over vragen waar anderen tot aan het einde over twijfelen.

Krishna kan dan ook alle paden open leggen
die ook voor de samenleving vervulling geven.

Krishna wordt dan alvervulde genoemd
of al-aantrekkelijke omdat de gebeden
die men bij hem legt een straling ontvangen
die de adept of toegewijde een gevoel van
verbondenheid geven.


De genade van godin Gayatri

Quest for BrahmanGayatri wordt in het hindoeisme wel de hoogste godin genoemd
vaak omdat zij zowel wijsheid, zuiverheid, deugd als plicht
behartigt en als voorwaarde kent.

Gayatri als titel betekent door de drie godinnen
de totaliteit als betekenis te hebben.

Gayatri staat dan als almacht bekend
in het hindoeisme vaak omdat zij ook
een leven en ziel als totaal in handen neemt.

Men soms door een oordeel binnenkomt,
soms door de traditie en de inwijding.

Gayatri als godin representeert de
begin van het scheppingsproces.
Zoals kinderen puur kunnen zijn
een wereld of schepping dat ook is.

Gayatri heeft dan ook de veda's
de wijsheid meegegeven omv
in alle tijden een richting te geven.

Ieder mens die serieus leeft
en de eigen plicht aanneemt daarin
geleidt wordt.

Noem dat na je het hoogste wil bereiken
men ziet dat plicht beter is
immers vaak in samenspraak met de samenleving.

De plicht leidt kinderen ook
tot het hoogst haalbare met hun talenten
en voor volwassenen vaak een ingang
voor genade of werk die hoger is
dan hun eigen streven.

Bij gayatri is een van de ingangen dan ook
dat je aan plicht hebt vervuld
waardoor zij haar plicht in het hart geeft
waarbij je eigen belang terug treedt
immers je begrijpt dan het belang
van zowel de samenleving als religie.

De godin Gayatri is de vrouwelijke versie
van de Almacht, zoals wij in het christendom
de Almacht als vader kennen.

De genade van Gayatri is dan via haar mantra
of andere kunst te verwerven.

Noem zowel de Gayatri mantra
als het beeldje of verbeelding van haar.

Waar zij haar hoogste gunst biedt
als men zichzelf volledig in haar wil
doen overgaan, noem een gebed van overgave
waarbij men eigen leven en wil opgeeft voor
het bestaan in haar dienst, of haar genade.

De godin Gayatri als men de mantra geduldigv
luistert of zingt men haar genade krijgt
en spiritueel licht de ziel tot vervulling brengt.

De genade van Gayatri, niet van rituelen of
verdienste afhankelijk is maar van zuiverheid
noem dus door deugd, en door plicht
noem de plicht aan de samenleving.

Gayatri als voorwaarde het oordeel
een belangrijk gebed is die vaak zo serieus
is dat velen er vrees voor hebben,
maar als men wordt aangenomen,
men wel in haar genade staat
en het hart door wijsheid zijn dorst lest,
en door wijsheid de samenleving zegent.

Noem dat een zwaan haar rijdier is,
die van water en melk de essentie van voeding
verkrijgt.

De zwaan die soms koninklijk wordt genoemd,
en als zij in rivieren of meertjes zwemt
vaak als een schoonheid wordt gezien,
en ook de vrede heeft.

Een ingangsgebed kan dan zijn
Gayatri neem mij in uw genade op.

Waarbij Gayatri als almacht
alle macht heeft om de genade te schenken.

De term Almacht en Gayatri houdt ook
de wet van karma vast, immers iedereen is eraan gebonden.

Bij de Almacht moet je dan ook voor de gunst
bereidt zijn alles op te geven en eigen wensen
totaal los te laten.


De kennis van Brahman

Quest for Brahman


artikeltekst

Bastiaan Site Map